logo

              Želáme našim žiakom             

krásne prázdniny

    a oddýchnutí sa stretneme     

      2. septembra 2019