logo

                                                               Riaditeľka Špeciálnej základnej školy Holíč oznamuje:

                                                     Podľa Usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR,

                                                     na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

                                                                            že v II. polroku školského roka 2019/2020

                                                                         nebudú žiaci klasifikovaní z týchto predmetov:

                                                     Etická výchova, Informatika, Občianska náuka, Výtvarná výchova,

                                                                       Hudobná výchova, Telesná a športová výchova,

                                                           Rozvíjanie sociálnych zručností, Zdravotná a telesná výchova

 

                                                                                                                                    Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Sušienková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoločnosť SILCOM Multimedia SK, popredný slovenský vydavateľ výučbových programov, sa rozhodla vzhľadom na mimoriadnu situáciu sprístupniť kompletnú ponuku výučbových programov na portáli Didakta.sk na celú dobu karantény pre učiteľov, rodičov i žiakov zadarmo.
Spolu je k dispozícii 39 interaktívnych titulov pokrývajúcich široké spektrum vyučovaných predmetov pre prvostupňové i druhostupňové vzdelávanie. Programy sú určené predovšetkým k precvičovaniu a overovaniu vedomostí a znalostí žiakov.
Prístup k interaktívnej výučbe je zabezpečený jediným spoločným menom a heslom pre všetkých požívateľov:

Web:
www.didakta.sk

Login: minedu@didakta.sk

Heslo: MINEDU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           Riaditeľka Špeciálnej základnej školy Holíč

                                                                                    oznamuje:

Podľa Usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách, bude škola uzatvorená od 11.3.2020 do odvolania. O začiatku vyučovania Vás budeme informovať na webovej stránke školy