logo


--------------------------------------------------------------------------------

                                         Pri nástupe do školy ,

 musí mať každý žiak 

zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.

                                             


COVID usmernenia