logo

Tak ako každoročne sme sa dňa 12.2.2020 so žiakmi vyšších ročníkov zúčastnili v odbornom učilišti Senica Dňa otvorených dverí. Veľmi nás potešilo, keď nám naši bývalí žiaci ukázali nadobudnuté zručnosti, získané v učebných odboroch, ktoré si zvolili.