logo
Prázdniny v šk.roku 2019/2020

 

 

Jesenné prázdniny                          30. 10. - 31. 10. 2019

                                                          Vyučovanie začína 4.11. 2019

 

Vianočné prázdniny                       23.12. - 7.1. 2020

                                                         Vyučovanie začína 8.1.2020

 

Polročné prázdniny                        3 .2. 2020

                                                         Vyučovanie začína 4.2.2020

 

Jarné prázdniny                               17.2.– 21.2. 2020

                                                          Vyučovanie začína 24.2. 2020

 

Veľkonočné prázdniny                  9.4. –14.4. 2020

                                                        Vyučovanie začína 15.4.2020                          

 

Letné prázdniny                            1.7. – 31.8.2020

                                       Vyučovanie začína 2.9.2020

 

 

Dni pracovného pokoja :        15. september 2019

                                                    1.  november 2019

                                            24.-26. december 2019

                                                    6. január 2020

                                                 19.  apríl 2020

                                                 22.  apríl 2020
                                                  
1.  máj 2020

                                                   8.  máj 2020

 

Štátne sviatky:                         1. september 2019

                                                17 . november 2019

                                                  1.  január 2020

                                                  5.  júl 2020

                                                29.  august 2020