logo

Záujmová činnosť.

     Voľný čas po vyučovaní môžu žiaci našej školy stráviť v záujmových útvaroch  ŠPORT, HUDOBNÝ a ŠIKOVNÍČEK. Ich náplň je rozdelená do rôznych činností.

   ŠPORT       Výsledek obrázku pro futbalista kreslený obrázok

      
    Vytváranie správnych a trvalých pohybových návykov, využivanie pritom prirodzenej potreby fyzickej aktivity detí.

  ŠIKOVNÍČEK       Výsledek obrázku pro lepenie, strihanie kreslený obrázok

     Je určený pre najmenších žiakov, ktorí si rozvíjajú fantáziu a jemnú motoriku výrobou jednoduchých výrobkov, ktorými si potom vyzdobujú triedy, priestory školy, alebo vyrábajú darčeky pre kamarátov a príbuzných.

 

    HUDOBNÝ  

  Rozvíja hudobnosť dieťaťa, t.j. elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, prebúdza trvalý a pozitívny vzťah k hudbe, umeniu,