logo

Zoznam zamestnancov školy:   

 

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Sušienková

 

Zástupca: Mgr. Rastislav Gergel

 

Výchovný poradca: Mgr. Rastislav Gergel

 

Učitelia:     Mgr. Denisa Klimešová

                   Mgr. Alica Nemcová

                   Mgr. Renata Divácká

                   Mgr. Lenka Kovalovská

                   Mgr. Rastislav Gergel

                   Mgr. Ľubica Danihelová

                   Mgr. Jana Zaňátová

                   PaedDr. Viera Duchoslavová 
                   Mgr. Ľudmila Machová

                   Mgr. Klára Rivas

                   Mgr. Eva Trimaiová

                   Ing. Eva Lenártová

                   Mgr. Alexander Deščík

 

Vychovávateľka:  Jana  Rybárová

 

      Ekonomický zamestnanec: Marta Jurčová

      Upratovačka : Danka Kollárová