logo

Zoznam zamestnancov školy:   

 

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Sušienková

 

Zástupca: Mgr. Rastislav Gergel

 

Výchovný poradca: Mgr. Rastislav Gergel

 

Učitelia:     Mgr. Denisa Klimešová

                   Mgr. Alica Nemcová

                   Mgr. Renata Divácká

                   Mgr. Lenka Kovalovská

                   Mgr. Rastislav Gergel

                   Mgr. Ľubica Danihelová

                   Mgr. Jana Zaňátová

                   PaedDr. Viera Duchoslavová 
                   Mgr. Ľudmila Masárová

                   Mgr. Klára Rivas

                   Mgr. Eva Trimaiová

                   Mgr. Monika Chrenková

                    Mgr.Petronela Kociková

                 

 

Vychovávateľka: Ing. Mária Lovecká

Asistent učiteľa: Mgr. Lucie Lovecká

 

      Ekonomický zamestnanec: Marta Jurčová

      Upratovačka : Danka Kollárová