logo

Zoznam zamestnancov školy:   

 

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Majerská

 

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Katarína Sušienková

 

Výchovný poradca: Mgr. Rastislav Gergel

 

Učitelia:     Mgr. Denisa Klimešová

                   Mgr. Alica Nemcová

                   Mgr. Renata Divácká

                   Mgr. Lenka Kovalovská

                   Mgr. Rastislav Gergel

                   Mgr. Ľubica Danihelová

                   Mgr. Jana Zaňátová

                   PaedDr. Viera Duchoslavová 
                   Mgr. Ľudmila Masárová

                   Mgr. Klára Rivas

                   Mgr. Monika Chrenková

                   Mgr.Petronela Kociková

                   Ing. Miriam Nemšovská

 

Vychovávateľka: Ing. Mária Lovecká

Asistent učiteľa: Mgr. Lucie Lovecká

 

      Ekonomický zamestnanec: Marta Jurčová

      Upratovačka : Danka Kollárová