logo

Rada školy

Zoznam členov

Pedagogickí zamestnanci:                 Mgr. Ľubica Danihelová

                                                             Mgr. Renata Divácká

Nepedagogickí zamestnanci:                 p. Marta Jurčová

Zástupca rodičov:                                   p. Božena Vašková

Delegovaní za zriaďovateľa:             Mgr. Katarína Kaňová

                                                             Mgr. Veronika Cenigová

                                                             Mgr. Jarmila Šturdíková