logo

Rada školy:

Zoznam členov:   Mgr.Ľubica Danihelová - predseda RŠ

                              Mgr. Renata Divácká – pedagogický zamestnanec

                              Marta Jurčová- nepedagogický zamestnanec

                              Silvia Danielová - rodič

                              Mgr. Ľubica Jakabovičová - zástupca OÚ Trnava

                              Mgr. Katarína Kaňová - riaditeľka Spojenej školy Senica

                               Ing. Eva Valachovičová- zástupca OÚ Trnava